WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w dniu 10.09.2021r. godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa 1 GCOP I piętro, sala konferencyjna. 
W przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 10.09.2021 roku o godzinie 16:15 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO.

1. Wprowadzenie. 
2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 
3. Wybór Sekretarza zebrania. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków zebrania. 
5. Sprawozdanie Finansowe. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu. 
7. Protokół Komisji Rewizyjnej. 
8. Uzupełnienie Zarządu - wybór członka Zarządu. 
9. Wniosek Zarządu o nadanie godności członka honorowego. 
10. Zmiany w Statucie. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie zebrania.