Nadzwyczajne Walne Zebranie
Utworzono: 29 lipiec 2018 
  

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 31.08.2018r. o godzinie 16.00, w przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 31.08.2018r. o godzinie 16.15 w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1 GCOP I piętro sala klubowa.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”

  Wprowadzenie.
  Wybór Przewodniczącego zebrania.
  Wybór Sekretarza zebrania.
  Wybór Komisji Skrutacyjnej zebrania i wniosków.
  Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
  Sprawy różne.
  Zakończenie zebrania.