O nas

Cel i nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Działamy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych. Działamy również na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie. Organizujemy wyjazdy integracyjne, w tym wycieczek krajoznawczych i turnusy rehabilitacyjne. Promujemy zdrowy tryb życia, rehabilitację członków i aktywny styl życia.

 

Cele swoje realizujemy poprzez działanie w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

Zarząd

Zebranie Założycielskie Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter” odbyło się w dniu 03.11.2015 roku. Na mocy uchwały założono Stowarzyszenie, które w dniu 04.12.2015 r uzyskało Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000590246.

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Imię i Nazwisko:Funkcja, lub stanowisko:
Celestyna JanusPrezes
Tadeusz KawaWiceprezes
Grażyna KowalskaSkarbnik
Wiktoria ZawadzkaSekretarz
Jerzy KryskaCzłonek Zarządu
Lucyna KuśmierekCzłonek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Imię i Nazwisko:
Wanda Kołodziej
Renata Górska
Irena Tytoń

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia:

Imię i Nazwisko:
Teresa Michalik
Norbert Michalik
Lucyna Kuśmierek