2019- 2020/WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_20697.PDF