10.09.2021 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w dniu 10.09.2021r. godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa 1 GCOP I piętro, sala konferencyjna.
W przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 10.09.2021 roku o godzinie 16:15

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO.

1. Wprowadzenie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków zebrania.
5. Sprawozdanie Finansowe.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
7. Protokół Komisji Rewizyjnej.
8. Uzupełnienie Zarządu – wybór członka Zarządu.
9. Wniosek Zarządu o nadanie godności członka honorowego.
10. Zmiany w Statucie.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie zebrania.