25.09.2020 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Utworzono: 10 września 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w dniu 25.09.2020r. / 25.09.2020r.

Zarząd Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter” informuje wszystkich Członków Stowarzyszenia, że w dniu 25.09.2020r., o godzinie 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 25.09.2020r., o godzinie 16.15 w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa 1; budynek GCOP I piętro sala konferencyjna.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Porządek Walnego Zebrania
Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”:

1. Wprowadzenie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wniosków.
5. Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2019r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie zebrania.