30.09.2022 WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. godz. 16.00 w siedzibie Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter” w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 1 piętro, sala konferencyjna.

W przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin tj. 30.09.2022 r. godz. 16.15.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
1. Wprowadzenie
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Wybór Sekretarza zebrania
4. Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków zebrania
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu
7. Protokół Komisji Rewizyjnej
8. Uzupełnienie Zarządu – wybór członka Zarządu
9. Sprawy różne
10. Zakończenie zebrania