INFORMACJA

INFORMACJA
Utworzono: 06 wrzesień 2018

INFORMACJA
Z uwagi na dokonane rezerwacje w Pensjonacie, z przewodnikami oraz w obiektach zwiedzanych podczas wyjazdu Osoby wyjeżdżające na Zakończenie Sezonu Zakopane w dniach 19-21.10.2018r proszone są o terminowe wpłaty za wyjazd bo w przeciwnym wypadku będą skreślani z listy uczestników.