INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA TURNUS REHABILITACYJNY

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA TURNUS REHABILITACYJNY
Utworzono: 26 sierpień 2018

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYJEŻDŻAJĄCYCH NA TURNUS REHABILITACYJNY

Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności istnieje możliwość dofinansowania części kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w lokalnych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR,PFRON).

Ponadto osoba niepełnosprawna wpłatę własną za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wraz kosztem przejazdu może odliczyć sobie z podatku na cele rehabilitacyjne.