Nadzwyczajne Walne Zebranie

Nadzwyczajne Walne Zebranie
Utworzono: 29 lipiec 2018

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 31.08.2018r. o godzinie 16.00, w przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 31.08.2018r. o godzinie 16.15 w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1 GCOP I piętro sala klubowa.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”

Wprowadzenie.
Wybór Przewodniczącego zebrania.
Wybór Sekretarza zebrania.
Wybór Komisji Skrutacyjnej zebrania i wniosków.
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
Sprawy różne.
Zakończenie zebrania.