Składki członkowskie 2018

Składki członkowskie 2018
Utworzono: 15 marzec 2018

PRZYPOMNIENIE
Przypominamy,iż do 31.03.2018 roku należy
opłacić składki członkowskie.
W przypadku braku opłaconej składki,zostaje
się skreślonym z listy członków naszego stowarzyszenia.