WALNE ZEBRANIE 2020

WALNE ZEBRANIE 2020
Utworzono: 29 luty 2020

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter” informuje wszystkich Członków Stowarzyszenia, że w dniu 20.03.2020r. o godzinie 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze w przypadku, jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 20.03.2020r. o godzinie 16.15 w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1 budynek GCOP I piętro sala konferencyjna .

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Porządek Walnego Zebrania

Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”

Wprowadzenie.
Wybór Przewodniczącego zebrania.
Wybór Sekretarza zebrania.
Wybór Komisji Skrutacyjnej i wniosków.
Sprawozdanie Finansowe.
Sprawozdanie z działalności Zarządu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawy różne.
Zakończenie zebrania.