Walne zebranie spraozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Utworzono: 21 czerwiec 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w dniu 28.06.2019r o godzinie 16:00,w przypadku jeśli pierwszy termin nie dojdzie do skutku wyznacza się drugi termin 28.06.2019r. o godzinie 16:15w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1 GCOP I piętro sala klubowa.

Porządek Walnego Zebrania

Gliwickiego Stowarzyszenia „Niewidomy Globtroter”

1.Wprowadzenie.

2.Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.Wybór Sekretarza zebrania.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i wniosków.

5.Sprawozdanie Finansowe.

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu.

7.Protokół Komisji Rewizyjnej.

8.Udzielenie absolutorium.

9.Pani Celestyna Janus-Prezes Zarządu.

10.Pan Tadeusz Kawa- V-ce Prezes Zarządu.

11.Pani Grażyna Kowalska-Sekretarz.

12.Pani Elwira Rutkowska -Skarbnik.

13.Pani Agnieszka Wojewódzka – Członek Zarządu.

14.Pan Andrzej Sosulski-Członek Zarządu.

15.Wybór nowego Zarządu.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie zebrania.