WALNE ZEBRANIE                             SPRAWOZDAWCZE                             

ZARZĄD GLIWICKIEGO STOWARZYSZENIA „NIEWIDOMY GLOBTROTER”

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.05.2024 ROKU O GODZINIE 16:00. W PRZYPADKU JEŚLI PIERWSZY TERMIN NIE DOJDZIE DO SKUTKU WYZNACZA SIĘ DRUGI TERMIN 17.05.2024 R O GODZINIE 16:15 W GLIWICACH PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 1 I PIĘTRO SALA KONFERENCYJNA.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. WPROWADZENIE.

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA .

3. WYBÓR SEKRETARZA ZEBRANIA.

4. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW.

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ZARZĄDU.

7. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

8. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.

9. SPRAWY RÓŻNE.

10. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA.