WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZARZĄD GLIWICKIEGO STOWARZYSZENIA „NIEWIDOMY GLOBTROTER” ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.06.2023 ROKU O GODZINIE 16:00. W PRZYPADKU JEŚLI PIERWSZY TERMIN NIE DOJDZIE DO SKUTKU WYZNACZA SIĘ DRUGI TERMIN 30.06.2023 R O GODZINIE 16:15 W GLIWICACH PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 1 I PIĘTRO SALA KONFERENCYJNA.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. WPROWADZENIE.
2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA .
3. WYBÓR SEKRETARZA ZEBRANIA.
4. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW.
5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.
6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ZARZĄDU.
7. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.
8. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.
9. WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU.
10. WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ.
11. SPRAWY RÓŻNE.
12. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA.